LOKALIZACJA

Lokalizacja przy ulicy Ariańskiej to bliskość Rynku Głównego oddalonego o około 1 km oraz terenów zieleni: Ogrodu Botanicznego, Parku Strzeleckiego i Plant, a także bezpośrednie sąsiedztwo ośrodków kultury: Opery Krakowskiej i Teatru Słowackiego, centrów administracyjnych : Sądy i Urzędy Miasta, a także klinik i placówek medycznych przy ulicy Kopernika, Dworca Głównego, Galerii Krakowskiej, Centrum Biurowego Lubicz oraz ośrodka akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Bezpośrednio nieruchomość graniczy z niezabudowanym obecnie terenem dawnego ogrodu Freegego, od północy z kamienicą przy ul. Ariańskiej nr 8 wraz z oficyną w trakcie remontu, od południa z wolnostojącą kamienicą o charakterze willowym w końcowej fazie prac remontowych. Teren objęty planowaną inwestycją uznany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku za pomnik historii: „Kraków – historyczny zespół miasta”. Jako urbanistyczny układ Kleparza został wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. A-648, w dniu 25. 01.1984 roku.

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje dwie stylowe XIX-wieczne kamienice, oficynę oraz podziemny parking. Kamienica przy ul. Ariańskiej 4 została wpisana do rejestru zabytków pod nr rej. A - 785 w dniu 29.09.1988 roku. Budynek wzniesiono w 1893r. wg projektu Karola Janeckiego. W 1939r. nadbudowano trzecie piętro zaprojektowane przez inż. Adolfa Opida. Przebudowa i rozbudowa kamienicy nr 4 polega na podwyższeniu poddasza i wprowadzeniu funkcji mieszkalnej, czyniąc je poddaszem użytkowym. Kamienica przy ul. Ariańskiej 6 została wpisana do rejestru zabytków pod nr rej. A- 816 w dniu 08.08.1989 roku. Budynek wzniesiony został w latach 1887-1890 wg projektu Leopolda Tlachno, ukończony w 1890 r. przez budowniczego Józefa Kryłowskiego. Przebudowa i rozbudowa kamienicy nr 6 polega na wprowadzeniu dodatkowo trzeciego piętra i poddasza użytkowego. Na dziedzińcu kamienicy nr 6 zaprojektowano rozbudowę w formie oficyny bocznej i tylnej. Mając na uwadze nasłonecznienie dziedzińca i mieszkań, nowy obiekt zaprojektowano na planie litery „L”, tak aby utworzyć w urbanistyce rodzaj wielofrontowego układu otwartego. Oficyna tylna, równoległa do ul. Ariańskiej, została zaprojektowana jako 4-kondygnacyjna z poddaszem użytkowym, z usługami w parterze. Oparta jest na planie prostokątów, przykryta dachami dwuspadowymi o kalenicach równoległych do ulicy Ariańskiej. Oficyna boczna, prostopadła do ul. Ariańskiej, została zaprojektowana jako 2-kondygnacyjna, przykryta dachem płaskim. Projektowany zespół posiada dwa wejścia główne od strony ul. Ariańskiej oraz symetrycznie rozmieszczone: wjazd i wyjazd na parking podziemny, przeznaczony dla 50 samochodów osobowych. Parking zlokalizowano pod dziedzińcem obu kamienic i pod budynkiem nowo projektowanym.

 

Pozwolenie na budowę

Wydana została decyzja Nr 664/2014 z dnia 14 marca 2014r. znak: AU-01-3.6740.1.2375.2013.GGO o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i parkingiem na 50 samochodów osobowych oraz przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ariańskiej 4 na działce nr 79 obr. 50 Śródmieście i przy Ariańskiej 6 na dz. Nr 81 obr jw. wraz z budową wjazdów na powyższe działki z działki drogowej nr 127 obr. jw. oraz budową stacji transformatorowej wnętrzowej i budową linii kablowych nN od projektowanej stacji transformatorowej do projektowanych złączy kablowych Nn na działkach nr 79 i 81 obr. 50 Śródmieście przy ul. Ariańskiej w Krakowie. Decyzja została przeniesiona na spółkę „Ariańska 4-6 spółka z o.o. Spółka Komandytowa” decyzja przenosząca pozwolenie na budowę nr 255/5/2014 z dnia 13.08.2014r. znak AU-01-3.6740.5.281.2014.GGO.

Z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków uzyskano decyzję pozwolenie konserwatorskie nr 402/A/13 wydaną w dniu 13.12.2013r., zmienione decyzją nr 325A/2014 z dnia 4.09.2014r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu 16.09.2014r.

 

Zakres prac

 

Kamienice frontowe – Ariańska 4 – 6

Konstrukcja

Zaprojektowano przebudowę istniejących kamienic frontowych z wprowadzeniem nowego układu konstrukcyjnego, realizację żelbetowych szybów windowych, podbiciem istniejących fundamentów w technologii betonu wodoszczelnego. Zachowaniu podlega ściana frontowa oraz część ścian nośnych : środkowa i tylna i ściany klatki schodowej, z uzupełnieniami wzmacniającymi elementami żelbetowymi (słupy, ściany) oraz ścianami z cegły lub pustaka ceramicznego. Zaprojektowano nowe między-kondygnacyjne stropy żelbetowe , w poziomie parteru i 1 piętra wsparte dodatkowo na belkach stalowych, zachowaniu podlega część stropów nad piwnicami i w sieniach wejściowych kamienic. Ściany działowe wykonane będą jako nowe z cegły lub pustaka ceramicznego. Nowe schody wewnętrzne będą wykonane jako konstrukcja żelbetowa, nowe kominy zaprojektowano z kształtek kominowych typu SCHIEDEL. Wykonana zostanie nowa więźba dachowa o konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi.

 

Wykończenie

pokrycie dachu z blachy aluminiowej w technologii na podwójny rąbek stojący, założenie nowych rur spustowych i rynien, wykonanie nowych obróbek blacharskich zabezpieczających wystrój architektoniczno – rzeźbiarski, wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy, montaż śniegołazów i ław kominiarskich ; ściany od strony podwórka tynkowane, wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na kleju zbrojonym siatką ; ściany wykuszy flankujące elewację zachodnią budynku Ariańska 4 w lekkiej konstrukcji przeszklonej ; elewacja frontowa do konserwacji : wzmocnienia muru w zasolonych partiach cokołów gruntem renowacyjnym, wykonanie tynków szerokoporowych w partiach cokołowych, wykonanie uzupełnień tynków, konserwacja detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego i wątku ceglanego; konserwacja kamiennych płyt balkonu i metalowych balustrad balkonu od ulicy Ariańskiej 4 lub ich odtworzenie, od strony dziedzińca wykonanie nowych balustrad, tynki wewnętrzne cementowo wapienne i wapienne, w klatkach schodowych, sieniach, korytarzach i pomieszczeniach wspólnych wykończone, malowane ; konserwacja stolarki bramy wejściowej i na podwórze kamienicy ; konserwacja lub odtworzenie z wykorzystaniem istniejących elementów metalowych balustrad z dostosowaniem ich do obecnych norm i zaprojektowanego kształtu nowych biegów schodowych; posadzki korytarzy, sieni wejściowej, klatki schodowej wykończone materiałami ceramicznymi; stolarka zewnętrzna okienna : okna z drewna klejonego białe, stolarka lokali frontowych (od ulicy Ariańskiej) z zachowaniem kształtu oryginalnych okien; drzwi do mieszkań : antywłamaniowe, ze stylizacją rysunku pierwotnych drzwi do mieszkań windy osobowe (2 szt. – osobno dla budynków 4 i 6).

 

Oficyna – Ariańska 6A

Konstrukcja

Budynek zaprojektowano jako posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej wylewanej na mokro z betonu wodoszczelnego, ściany zewnętrzne, słupy i filary parkingu podziemnego żelbetowe, wylewane na mokro z betonu wodoszczelnego, ściany konstrukcyjne kondygnacji naziemnych murowane z pustaka ceramicznego, stropy, klatka schodowa i szyb windowy żelbetowe wylewane na mokro, ścianki działowe: cegła kratówka lub pustak ceramiczny, kominy z lekkich kształtek kominowych, dach nad oficyną drewniany, nad parkingiem i częścią niską oficyny stropodach ;

 

Wykończenie

ściany zewnętrzne ocieplone warstwą izolacji termicznej ze styropianu gr.15cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym na kleju zbrojonym siatką, wokół okien i części parteru okładziny klinkierowe, pokrycie dachu z blachy aluminiowej w technologii na podwójny rąbek stojący, montaż śniegołazów i ław kominiarskich nad parkingiem nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, nad częścią niską dach z geowłókniny zasypany żwirem płukanym, tynki wewnętrzne, w klatkach schodowych, sieniach, korytarzach i pomieszczeniach wspólnych wykończone, malowane ; posadzki korytarzy, sieni wejściowej, klatki schodowej wykończone materiałami ceramicznymi ; stolarka zewnętrzna okienna: okna pcw, stolarka drzwi zewnętrznych aluminiowa i pcw; drzwi do mieszkań : antywłamaniowe, winda osobowa (1 szt.).

 

Wykończenie wewnętrzne lokali, wyposażenie w instalacje lokali i budynku

posadzki z wylewek cementowych, tynki wewnętrzne cementowo wapienne, w lokalach na poddaszu okładziny ścian i sufitów z płyt gipsowo kartonowych, parapety wewnętrzne konglomerat, instalacje elektryczne siły zakończone podejściem pod kuchenkę elektryczną (bez kuchenki), gniazd wtyczkowych (bez gniazd) zakończonych zaślepką, oświetlenia bez opraw, bez włączników (zakończone zaślepką), instalacje teletechniczne: telefoniczna i sieci teleinformatycznych z doprowadzeniem okablowania i rur pod kable miedziane lub światłowody do skrzynek teletechnicznych typu DST, wykonane skrzynki bez wyposażenia w urządzenia aktywne ; wideo-domofonowa z kasetą rozmówczą i aparatami końcowymi w mieszkaniach ; RTV-SAT z rozprowadzeniem przewodów, bez urządzeń aktywnych i krosujących oraz anten; instalacja wody ciepłej i zimnej bez urządzeń armatury i ceramiki sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami, wyposażona w zawory termostatyczne. Media opomiarowane z indywidualnym zużyciem dla każdego z lokali.

 

Instalacje w budynku :

instalacje elektryczne stacji transformatorowej wraz z doprowadzeniem zasilania, elektryczne siły i gniazd wtyczkowych, oświetlenia, zasilające wentylacje, kotłownie, ogrzewania rurociągów, piorunochronna, połączeń wyrównawczych, teleinformatyczna, TV-SAT, wideo-domofonowa ; monitoringu detekcji gazu, oddymiania klatek schodowych ; instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji, sanitarnej i kanalizacji opadowej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja kotłowni gazowej znajdującej się w wydzielonych pomieszczeniach na poddaszu budynków (2 kotłownie), gazowa do kotłowni w budynku, mechaniczna wentylacja wyciągowa w garażu podziemnym.Ariańska 4
             
nr lokalu kondygnacja powierzchnia projektowana rozkład lokalu balkon / taras winda informacja o sprzedaży cena lokalu (w tym VAT)
lokal użytkowy U1 parter 36,00 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M1 parter 44,18 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M2 1 piętro 39,45 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M3 1 piętro 31,72 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój balkon tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M4 1 piętro 48,33 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M5 2 piętro 39,71 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M6 2 piętro 33,02 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M7 2 piętro 49,45 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M8 3 piętro 40,01 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M9 3 piętro 32,88 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M10 3 piętro 50,30 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M11 poddasze użytkowe 28,77 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M12 poddasze użytkowe 26,77 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M13 poddasze użytkowe 17,94 1 pokój,łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł


Ariańska 6
             
nr lokalu kondygnacja powierzchnia projektowana rozkład lokalu balkon / taras winda informacja o sprzedaży cena lokalu (w tym VAT)
lokal mieszkalny M26 parter 58,91 1 pokój, hall, kuchnia, łazienka i wc   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M1 parter 34,52 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M2 parter 45,43 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M3 1 piętro 89,73 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, garderoba, toaleta, holl, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M4 1 piętro 46,82 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M5 1 piętro 44,55 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M6 1 piętro 37,59 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój balkon tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M7 1 piętro 24,32 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M8 2 piętro 43,03 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M9 2 piętro 46,76 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M10 2 piętro 45,04 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M11 2 piętro 44,55 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M12 2 piętro 37,39 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój balkon tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M13 2 piętro 24,32 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M14 3 piętro 44,58 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój balkon tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M15 3 piętro 45,67 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M16 3 piętro 45,15 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M17 3 piętro 44,24 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M18 3 piętro 38,49 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M19 3 piętro 25,22 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M20 poddasze użytkowe 41,10 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M21 poddasze użytkowe 32,36 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M22 poddasze użytkowe 35,55 1 pokój dzienny, 1 sypialnia, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M23 poddasze użytkowe 28,77 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M24 poddasze użytkowe 35,54 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M25 poddasze użytkowe 21,83 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł


Ariańska 6a
             
nr lokalu kondygnacja powierzchnia projektowana rozkład lokalu balkon / taras winda informacja o sprzedaży cena lokalu (w tym VAT)
lokal mieszkalny M30 parter 67,03 z możliwością podziału na 34m2 + 23m2 + wspólny korytarz 10m2   nie sprzedane 0 zł
lokal mieszkalny M31 parter 37,65 1 pom. usługowe, natrys, umywalka, toaleta, aneks kuchenny   nie sprzedane 0 zł
lokal mieszkalny M32 parter 55,37 1 pokój, kuchnia, łazienka i wc, przedpokój   nie sprzedane 0 zł
lokal mieszkalny M33 parter 34,08 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka   nie sprzedane 0 zł
lokal mieszkalny M34 parter 26,45 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka   nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M1 parter 38,33 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój ogródek tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M2 parter 33,86 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój ogródek tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M3 parter 65,23 1 pokój dzienny, 2 sypialnie, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój ogródek tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M4 1 piętro 25,21 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M5 1 piętro 25,21 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M6 1 piętro 30,15 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M7 1 piętro 34,09 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M8 1 piętro 31,12 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój balkon tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M9 1 piętro 33,85 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M10 1 piętro 35,40 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M11 1 piętro 41,12 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój, garderoba portfenetr nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M12 1 piętro 28,86 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M13 1 piętro 27,00 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M14 1 piętro 28,00 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M15 2 piętro 25,21 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M16 2 piętro 25,21 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M17 2 piętro 30,10 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M18 2 piętro 34,00 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M19 2 piętro 31,12 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M20 2 piętro 33,85 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M21 2 piętro 35,40 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M22 3 piętro 25,21 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M23 3 piętro 25,21 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój portfenetr tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M24 3 piętro 33,51 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój   tak sprzedane 0 zł
mieszkanie M30 parter 67,03 1 pokój, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc   nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M31 parter 37,65 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka i wc   nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M32 parter 55,37 1 pokój, kuchnia, łazienka i wc   nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M33 parter 34,08 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka i wc   nie sprzedane 0 zł
mieszkanie M34 parter 26,45 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka i wc   nie sprzedane 0 zł

Wybierz budynek

Ariańska 4 i 6
Ariańska 6a

M1

Kontakt

Ariańska 4-6 Apartamenty sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Grabowskiego 13/3 31-126 Kraków

Biuro sprzedaży tel.: +48 510 960 206

biuro@arianska4i6.pl